Formulář k odstoupení od kupní smlouvy

 

Adresát:

Dekizol s.r.o.

se sídlem Nebory 186, 739 61 Třinec

identifikační číslo: 05862949, DIČ CZ05862949

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 69686

 

Věc: Odstoupení od smlouvy

 

Oznamuji, že tímto v souladu s § 1829, odst. (1) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a nařízení č. 363/2013 Sb., nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

 

Číslo objednávky:

 

Číslo daňového dokladu:

 

 

 

 

 

 

Specifikace zboží:

 

 

 

 

 

 

 

Datum objednání:

 

Datum obdržení:

 

Jméno a příjmení spotřebitele:

 

Číslo účtu pro vrácení kupní ceny:

 

Adresa spotřebitele:

 

 

 

Podpis spotřebitele: (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

Datum:

 

Proč nakupovat u nás

Sleva na dašlí nákup

Sleva 5% pro další nákup

Zboží skladem

většina zboží skladem