Hydroizolace studny, Hydroizolace bazénu, Hydroizolace jezírek, Hydroizolace altánku, Hydroizolace skládky, Hydroizolace základové desky, Hydroizolace ploché střechy

 Vážení obchodní partneři a zákazníci, dovolujeme si Vám představit naši firmu jako předního specialistu v oblasti hydroizolačních prací. Jako firma s dlouholetou tradicí a bohatými zkušenostmi jsme si v průběhu let vybudovali stabilní postavení na trhu i vědomí, že kvalita a spolehlivost jsou klíčové pro uspokojení našich klientů. S hrdostí a profesionálním přístupem nabízíme komplexní řešení pro hydroizolaci bazénů, plochých střech, jezírek, základových desek, střech altánků a skládek. Věříme, že náš individuální přístup a detailní znalost nejnovějších technologií v dané oblasti nás opravňují tvrdit, že Vaše stavby budou s naším přispěním chráněny na nejvyšší úrovni.

Vak do studny: je speciální flexi membránová vložka, která se umisťuje do stávající nebo nově vybudované studny. Jeho hlavním účelem je oddělit vodu ve studni od okolního prostředí, což přináší několik výhod:

1. Oddělení povrchové vody: Vak zabraňuje pronikání povrchové vody do studny, což je obzvláště důležité v oblastech, kde je riziko kontaminace studny povrchovými vodami, jako jsou dešťová voda, tající sníh nebo zemědělské odtoky. Tím se zvyšuje kvalita a čistota vody ve studni. Záruka na tento výrobek je 7 let.

2. Retenční nádrž: Vak do studny může sloužit jako retenční nádrž, která pomáhá regulovat množství vody dostupné pro čerpání. To je obzvláště užitečné v obdobích sucha nebo při nízké hladině podzemní vody.

3. Ochrana před znečištěním: Vak chrání vodu ve studni před kontaminací z okolní půdy a podzemních vrstev, jako jsou pesticidy, hnojiva a další škodlivé látky, které by mohly proniknout do vody.

4. Prodloužení životnosti studny: Instalace vaku může prodloužit životnost studny tím, že chrání stěny studny před erodováním a zabraňuje zanášení studny sedimenty a nečistotami.

5. Snadná instalace a údržba: Vak do studny je relativně snadné instalovat a nevyžaduje složité úpravy stávající studny. Údržba je také jednodušší, protože nečistoty a sedimenty zůstávají mimo vak.

6. Možnost získání dotace: V některých zemích nebo regionech mohou být dostupné dotace nebo finanční podpora pro instalaci vaku do studny jako součásti opatření na ochranu vodních zdrojů a zlepšení kvality pitné vody.Instalace vaku se hodí zejména v situacích, kdy:

- Je potřeba ochránit vodu ve studni před povrchovou kontaminací.

- Chceme zvýšit kvalitu pitné vody získávané ze studny.

- Existuje riziko zanesení studny sedimenty a nečistotami.

- Je nutné zajistit stabilní zásobování vodou během suchých období.

Instalace prostupů skrz vak: Při instalaci vaku do studny může být potřeba prostup pro trubky, které jsou součástí studny, jako jsou například čerpadla nebo přívodní a odvodňovací potrubí. Vytvoření prostupu pro trubky vyříznutím menšího průměru otvoru do fólie vaku přináší několik výhod: 1. Těsnost: Menší průměr otvoru v fólii zajišťuje lepší těsnost kolem trubek. O jednu polovinu menšího otvoru dosáhnete vzniku manžety, která se vytvoří na trubce a přitáhnete nerezovou sponou. To minimalizuje riziko úniku vody a kontaminace studny z vnějšího prostředí. 2. Snadná údržba: V případě potřeby údržby nebo výměny trubek je možné vak kolem prostupu snadno odstranit a následně opět správně upevnit, což zjednodušuje přístup k trubkám. 4. Ochrana před poškozením: Menší otvor vytvořený přesně pro průchod trubky může chránit fólii před nadměrným třením nebo poškozením, které by mohlo nastat, pokud by byl otvor příliš velký. Je důležité postupovat pečlivě, aby se zajistila správná funkčnost a těsnost.

Vak je upevněný u samého vrchu roztažnou obručí, která lze dokoupit jako doplněk pro stabilní a jednoduchou instalci.

Před instalací vaku do studny je vždy důležité provést odborné zhodnocení konkrétní situace a zvážit všechny faktory, včetně hydrogeologických podmínek, stavu studny a potřeb domácnosti nebo zařízení, které studnu využívá.

 

 

Hydroizolace jímky na míru:

1. Výběr materiálu - Pro výrobu vaků se používá kvalitní PVC fólie, která je odolná vůči chemikáliím, UV záření a má dlouhou životnost. Materiál by měl být vybrán tak, aby splňoval všechny požadavky na pevnost, pružnost a odolnost.

2. Výrobní proces - Výroba vaků se provádí pomocí svařování PVC fólie. Svařování může být teplým vzduchem nebo vysokofrekvenčním svařováním, v závislosti na tloušťce materiálu a požadavcích na pevnost svárů. Tento proces zajišťuje vysokou pevnost a těsnost výsledného produktu.

3. Kontrola kvality - Po výrobě každého vaku je důležité provést důkladnou kontrolu kvality, aby bylo zajištěno, že není poškozený a je plně funkční. Kontrola může zahrnovat testy na vodotěsnost, pevnost a odolnost materiálu.

4. Doručení a instalace - Hotový vak je doručen na místo určení dopravcem PPl, DHL, kde je nainstalován do jímky svépomoci. Instalace vaku je možno i v podzemních nádrží s okénkem50x50cm.Výhody vaku do jímky na míru z PVC fólie:

- Odolnost: PVC fólie je velmi odolná proti mechanickému poškození, chemikáliím, UV záření a různým povětrnostním podmínkám.

- Dlouhá životnost: Vaky vyrobené z kvalitní PVC fólie mají dlouhou životnost, často vydrží několik desetiletí bez nutnosti výměny.

- Těsnost: Svařované švy zajišťují vodotěsnost, což je klíčové pro účinnou ochranu proti pronikání vody a kontaminaci.

- Přizpůsobení na míru: Každý vak je vyroben přesně podle specifikací dané jímky, což zajišťuje dokonalé pasování a využití prostoru.

- Snadná údržba: PVC fólie je snadno čistitelná a nevyžaduje složitou údržbu.

- Ekologický aspekt: PVC fólie lze recyklovat, což snižuje dopad na životní prostředí.

- Rychlá a snadná instalace: Vak na míru je navržen tak, aby jeho instalace byla co nejjednodušší a nejrychlejší.

 

 


Hydroizolace bazénů: Naše služby zahrnují kompletní realizaci hydroizolačních systémů pro veřejné i soukromé bazény. Jelikož je každý bazén specifický svými rozměry, svým určením a požadavky na vzhled, přistupujeme k práci s maximální starostlivostí a upřednostňujeme individuální řešení. Používáme pouze kvalitní materiály, které zaručují vodotěsnost a odolnost vůči chemickým látkám obsaženým ve vodě a jsou schopné odolávat i extrémním podmínkám, které mohou v bazénech nastat.


Hydroizolace plochých střech: Hydroizolace ploché střechy s oplechováním systémem Fatra poskytuje několik výhod, které zvyšují její funkčnost, trvanlivost a estetiku. Zde jsou některé z hlavních výhod:

1. Vodotěsnost: Systém Fatra je navržen tak, aby poskytoval vynikající vodotěsnost a chránil střechu před pronikáním vody, což je klíčové pro zachování integrity celé budovy.

2. Dlouhá životnost: Materiály používané v systému Fatra jsou odolné proti stárnutí, UV záření, chemickým látkám a mechanickému poškození, což znamená, že mohou vydržet mnoho let bez nutnosti výměny nebo opravy.

3. Flexibilita: Hydroizolační membrány Fatra jsou flexibilní a schopné přizpůsobit se pohybům a deformacím konstrukce, což snižuje riziko praskání nebo poškození izolace.

4. Snadná instalace: Systém Fatra je navržen pro rychlou a snadnou instalaci, což může znamenat nižší náklady na práci a kratší dobu výstavby.

5. Energetická účinnost: Izolace může pomoci snížit tepelné ztráty střechou, což vede k úsporám energie a nižším nákladům na vytápění a chlazení.

6. Ekologická udržitelnost: Některé systémy Fatra jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů a mohou být recyklovány na konci své životnosti, což snižuje dopad na životní prostředí.

7. Estetické možnosti: S oplechováním lze dosáhnout esteticky příjemného vzhledu střechy, který je v souladu s celkovým designem budovy.

8. Ochrana proti povětrnostním vlivům: Systém Fatra chrání střechu před extrémními povětrnostními vlivy, jako jsou silný vítr, krupobití a sníh.

9. Kompatibilita: Systém Fatra lze kombinovat s různými typy podkladů a může být použit v nových i rekonstruovaných projektech.

10. Záruka: Výrobce obvykle poskytuje záruku na své hydroizolační systémy, což zákazníkům poskytuje dodatečnou jistotu.Při výběru hydroizolačního systému je důležité zvážit specifické požadavky dané střechy a podmínky, ve kterých se bude systém používat, aby byla zajištěna optimální ochrana a výkon.


Hydroizolace jezírek: Při izolaci jezírka je důležité dbát na kvalitu použitých materiálů a preciznost provedení práce, aby bylo dosaženo dlouhodobě funkčního a esteticky příjemného výsledku. Zde je rozepsání klíčových kvalit při použití kvalitních geotextilií, fólií a při kopírování terénu a betonových konstrukcí:1. Použití kvalitních geotextilií:

- Odolnost proti hnilobě: Geotextilie, které nehnijí, zajistí dlouhodobou ochranu fólie před mechanickým poškozením od podloží a případnými ostrými předměty v zemi.

- Propustnost pro vodu: Geotextilie jsou propustné pro vodu, což zabraňuje akumulaci vody pod fólií a zajišťuje lepší odvodnění jezírka.

- Ochrana fólie: Geotextilie působí jako ochranná vrstva, která snižuje riziko protržení nebo poškození fólie.

2. Použití kvalitní fólie o síle 1,5 mm (např. Fatrafol): - Odolnost a trvanlivost: Silná PVC fólie je odolná vůči UV záření, mrazu, chemikáliím a mechanickému poškození.

- Flexibilita: Fólie o síle 1,5 mm je dostatečně pružná, aby mohla být přizpůsobena různým tvarům a nerovnostem výkopu nebo betonové konstrukce.

- Těsnost: Kvalitní fólie zajišťuje hermetickou izolaci jezírka a brání úniku vody.

3. Kopírování terénu a betonových konstrukcí: - Estetické provedení: Při izolaci je důležité, aby byly okraje jezírka a přechody k betonovým konstrukcím provedeny esteticky a s důrazem na detail.

- Přesné zapracování: Při kopírování tvarů výkopu nebo betonových konstrukcí je důležité pečlivě zapracovat fólii tak, aby nedocházelo k jejímu nadměrnému napínání nebo vytváření záhybů, které by mohly vést k poškození.

- Integrace s okolím: Je důležité, aby izolace jezírka byla integrována s okolní krajinou a aby působila přirozeně, bez narušení estetiky zahrady nebo okolního prostředí.Celkově je důležité, aby byla práce provedena odborníky, kteří mají zkušenosti s izolací jezírek a jsou schopni zohlednit specifika daného místa a požadavky zákazníka. Kvalitní provedení izolace je klíčem k dlouhodobé funkčnosti a estetické hodnotě jezírka.


Hydroizolace základové desky: Hydroizolace pod základové desky pomocí fólií, jako je například Fatra s radonovou bariérou, přináší několik výhod:

1. Ochrana proti vlhkosti: Hydroizolační fólie efektivně chrání základovou desku a následně i celou stavbu před pronikáním vlhkosti z podloží. Tím se předchází vzniku plísní a hniloby v konstrukci.

2. Bariéra proti radonu: Radon je radioaktivní plyn, který může prostupovat zemním podložím do obytných prostor a představuje zdravotní riziko. Speciální radonová bariéra v hydroizolační fólii Fatra zabraňuje pronikání tohoto plynu do budovy.

3. Dlouhá životnost: Moderní hydroizolační fólie jsou vyrobeny z odolných materiálů, které mají dlouhou životnost a zajišťují trvalou ochranu.

4. Mechanická odolnost: Fólie Fatra je odolná proti mechanickému poškození během stavebních prací, což minimalizuje riziko porušení hydroizolační vrstvy.

5. Snadná a rychlá aplikace: Fólie se dá poměrně snadno a rychle položit na připravený podklad, což zrychluje stavební proces.

6. Chemická odolnost: Fólie jsou odolné vůči mnoha chemikáliím, které se mohou vyskytovat v zemině, a jsou také odolné vůči kyselinám a zásadám.

7. Ekologický aspekt: Některé hydroizolační fólie jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů, což je příznivé z hlediska ochrany životního prostředí.

8. Univerzálnost použití: Hydroizolační fólie lze použít pro různé typy staveb a základů, což z nich dělá flexibilní řešení pro mnoho projektů.

9. Kompatibilita s dalšími izolačními systémy: Fólie se dají kombinovat s dalšími izolačními materiály a systémy, aby se dosáhlo lepších izolačních vlastností.

10. Úspora nákladů: Díky ochraně, kterou fólie poskytuje, se mohou snížit náklady na opravy a údržbu spojené s poškozením vlivem vlhkosti nebo radonu v budoucnosti.Při výběru konkrétního typu hydroizolační fólie je důležité zvážit specifika projektu a požadavky na izolaci, aby bylo zajištěno optimální řešení pro danou stavbu.

 

 


Hydroizolace střechy altánku: Altánky jsou často vystaveny nepřízni počasí, což může vést k jejich rychlému stárnutí a znehodnocení. Aby Váš altánek vydržel dlouhá léta v perfektním stavu, nabízíme efektivní hydroizolační řešení včetně plechovích prvků, která ochrání střechu před deštěm a vlhkostí.


Hydroizolace skládky: Hydroizolace skládky je klíčovým prvkem při zabezpečení odpadních hromad a skládek, aby se zabránilo úniku škodlivých látek do okolního prostředí, včetně půdy, podzemních a povrchových vod. Použití flexibilní hydroizolace přináší řadu výhod, které mohou být významné pro provozovatele skládek a pro celkovou ochranu životního prostředí.Výhody hydroizolace skládky naší flexibility a rychlosti po celé republice mohou zahrnovat:

1. Přizpůsobivost terénu: Flexibilní hydroizolační systémy se snadno přizpůsobují nerovnostem a složitým tvarům skládek, což zajišťuje kvalitní izolaci i v obtížně přístupných místech.

2. Rychlá instalace: Díky moderním materiálům a technologiím je možné hydroizolaci skládek provádět rychleji než tradiční metody, což minimalizuje dobu, kdy je skládka mimo provoz.

3. Mobilní týmy: Flexibilní a rychlá reakce na požadavky zákazníků po celé republice znamená, že odborné týmy mohou být rychle na místě, aby prováděly instalaci nebo opravy.

4. Odolnost proti povětrnostním vlivům: Flexibilní hydroizolace obvykle odolává extrémním teplotám, UV záření a dalším povětrnostním vlivům, což zvyšuje její životnost a spolehlivost.

5. Široký výběr materiálů: Flexibilita také zahrnuje možnost výběru z různých typů hydroizolačních materiálů (např. PVC, EPDM, bentonitové rohože) v závislosti na specifických požadavcích skládky.

6. Ekologická udržitelnost: Použití moderních, ekologicky šetrných materiálů může přispět k lepší ochraně životního prostředí a ke splnění přísných environmentálních regulací.

7. Dlouhodobá účinnost: Flexibilní hydroizolace poskytuje dlouhodobou ochranu proti pronikání kontaminantů, což snižuje riziko budoucích ekologických škod a souvisejících nákladů na sanace.

8. Možnost okamžitého zásahu: V případě havárie nebo nečekaného poškození izolace je možné rychle reagovat a provést opravy, čímž se minimalizuje riziko environmentálního znečištění.

9. Profesionální servis: Společnosti poskytující hydroizolace skládek často nabízí kompletní servis od konzultací, přes projektování až po realizaci a údržbu, což zajišťuje nejen rychlost, ale i odbornost řešení.

10. Zkušenosti a reference: Společnosti působící na celonárodní úrovni mají často bohaté zkušenosti a široké portfolio realizovaných projektů, což zákazníkům dává větší jistotu v kvalitu a spolehlivost jejich služeb.
S naším týmem odborníků a techniků můžete očekávat nejen profesionální realizaci, ale i odborné poradenství a podporu v průběhu celého projektu. Jsme připraveni přizpůsobit naše služby konkrétním potřebám a požadavkům Vašeho projektu. Děkujeme za Vaši důvěru a těšíme se na spolupráci. Dekizol s.r.o.Jezírka-izolace.cz

MenuX

CZIN.eu
Nastavení Cookies
Cookies

Naše webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají s jejich vylepšováním. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko "OK, souhlasím" udělujete tento souhlas.

Nastavení OK, souhlasím
×
Nastavení souborů cookies

Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, abychom webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Nezbytné cookies
Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.
Ovlivňuje funkce:
  • Konfigurační cookies
Analytické cookies
Vypnuto Zapnuto
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.
Ovlivňuje funkce:
  • Google Analytics - analytická návštěvnost
Personalizované cookies
Vypnuto Zapnuto
Personalizované cookies
Používáme rovněž soubory cookie a další technologie, abychom přizpůsobili náš obchod potřebám a zájmům našich zákazníků a připravili tak pro Vás výjimečné nákupní zkušenosti. Díky použití personalizovaných souborů cookie se můžeme vyvarovat vysvětlování nežádoucích informací, jako jsou neodpovídající doporučení výrobků nebo neužitečné mimořádné nabídky. Navíc nám používání personalizovaných souborů cookie umožňuje nabízet Vám dodatečné funkce, jako například doporučení výrobků přizpůsobených Vašim potřebám. 
Marketingové cookies
Vypnuto Zapnuto
Marketingové cookies
Marketingové (reklamní) cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na Vašich zájmech, tak zvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
Ovlivňuje funkce:
  • Google Ads